07
ธ.ค.

【7.12.2565】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง I SHOU UNIVERSITY [2023-2024 International Student Admission]

🌟ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง I SHOU UNIVERSITY [2023-2024 International Student Admission]

🌾ช่วงเวลาการรับสมัคร:
👉Fall Semester (September 2023 Enrollment)
December 26, 2022 ~ July 14, 2023

👉Spring Semester (February 2024 Enrollment)
September 11 ~ December 15, 2023

🌾ลิงค์คู่มือการรับสมัคร:https://www2.isu.edu.tw/upload/657e/6/news/postfile_151918.pdf

🌾ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม: https://www2.isu.edu.tw/2018/news_v01.php?dept_mno=657e&dept_id=6