07
ก.ค.

【7.7.2565】 โปรแกรมระยะสั้น New Southbound Policy Mandarin and Semiconductor @ Taipei Tech

ประชาสัมพันธ์ 😮😮
New Southbound Policy Mandarin and Semiconductor Short-term Study Program @ Taipei Tech

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

🪶คุณสมบัติผู้สมัคร นิสิตนักศึกษา ปี2 ปี3 หรือ ปี4
🪶ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 12 กันยายน 2565 – 15 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม:https://drive.google.com/file/d/1UWrASIB33vepcXAczs0ksyFNV7AGOprh/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: +886 2 2771-2171 # 1710
Email: cltc@mail.ntut.edu.tw

ปล. เพื่อนๆที่สนใจด้านเซมิคอนดักเตอร์ ห้ามพลาดนะคะ!โอกาสดีดีมาถึงแล้วว