08
ธ.ค.

【8.12.2566】คอร์สเรียนภาษาจีนโดย Language Center, National Changhua University of Education❤️

ประชาสัมพันธ์ 💛คอร์สเรียนภาษาจีนโดย Language Center, National Changhua University of Education❤️

🔺2024 Chinese Program🔺
🔸รูปแบบคอร์สเรียน: Online และ On-Site
🔸จำนวนผู้เรียน: กลุ่มละ 5-12 คน

*ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

📌สมัครเรียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ : https://lcch.ncue.edu.tw/?lang=en