08
ก.พ.

【8.2.2565】หมิงฉวนเปิดตัวสาขาภาษาจีนน้องใหม่! สาขา ภาษาจีนประยุกต์(ห้องเรียนนานาชาติจีนธุรกิจ)

หมิงฉวนเปิดตัวสาขาภาษาจีนน้องใหม่! (͡◕ ͜ʖ ͡◕)สาขา ภาษาจีนประยุกต์(ห้องเรียนนานาชาติจีนธุรกิจ) 應用中國文學系商務中文國際班
-คะแนน HSK4 หรือ TOCFL A2 ก็สมัครได้
-ใช้ภาษาจีน 100% ในการเรียนการสอน
-เรียนดีมีทุนให้ NT8,000 ต่อเทอม
-มีเวลาให้ค้นหาตัวเองในปีแรก ปีต่อไปย้ายสาขาได้
-ค่าเทอมไม่ต่างจากไทย แต่ได้ฟีลต่างประเทศ-เพื่อนร่วมชั้นนานาชาติ จากทั่วทุกมุมโลก
-เน้นภาษาจีนในปีแรกเพื่อให้สอบผ่าน TOCFL B2สาขานี้เรียนอะไรบ้าง?

-วิชาบังคับ: ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเขียนโปรแกรม, กีฬา

-วิชาเอก: การอ่านภาษาจีน ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ การอ่านข่าวธุรกิจ การเขียนภาษาจีนธุรกิจ วัฒนธรรมธุรกิจจีน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การแนะนำการท่องเที่ยวและโรงแรม การตลาด การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ

-วิชาเลือก: ภาษาจีนเพื่อการแสดงออกขั้นสูง ภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารในสำนักงาน ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการการบิน พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน การแปลและ
ล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ฯลฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2565
ลงทะเบียนออนไลน์http://apply.mcu.edu.tw