09
พ.ย.

【9.11.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taiwan Normal University — 2024 September Entry

🥰ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taiwan Normal University — 2024 September Entry (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2567)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2567

😊รายละเอียดคณะที่เปิดรับสมัคร
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/en/apply/regulation

😊ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร:
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/api/v1/ap/dl?id=136638

😊รายละเอียดทุนการศึกษา:
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/en/web/scholarship

😊รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม:
https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/en/apply