09
ธ.ค.

【9.12.2564】เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) มหาวิทยาลัยนเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก)

📌ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) มหาวิทยาลัยนเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก)
▸ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง 5 มกราคม 2565
▸เปิดสอบระดับ: Band A และ Band B
▸ค่าสมัครสอบ: 350 บาท (ทุกระดับ)
▸วันที่สอบ: วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00-12:00 น (ทุกระดับ)
▸สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยนเรศวร (จังหวัดพิษณุโลก)
▸ลิงค์สมัครสอบออนไลน์ : https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php
▸ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: เบอร์โทร 080-114-9041 / อีเมล tecthailand4@gmail.com

**หมายเหตุ**ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเป็นภาษาจีนตัวเต็มหรือตัวย่อได้**ทั้งนี้วันและเวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะรีบแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง**