12
พ.ย.

【12.11.2564】คอร์สเรียนออนไลน์จากทาง National Taiwan University 👉NTU Plus Academy Winter+ Programs

📌ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนออนไลน์จากทาง National Taiwan University

👉NTU Plus Academy Winter+ Programs👈

🔵Winter+1 Online Chinese Language & Culture Program
รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/233
🔵Winter+2 Online Research & Culture Program
รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/234
🔵Winter+3 Intensive Research Program
รายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัคร: https://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/4/course_sn/235