15
ต.ค.

【15.10.2564】ประกาศ แจ้งเลื่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

📌ประกาศ แจ้งเลื่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวรจากเดิมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย