18
ธ.ค.

[18.12.2563] การรับรองนิติกรณ์เอกสารทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อไต้หวัน

— การรับรองนิติกรณ์เอกสารทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อไต้หวัน —

 • สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารทางการศึกษาไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารเพื่อไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน
 • ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองสัญชาติและนิติกรณ์
  เว็บไซต์: https://tinyurl.com/y3tehxn2
  โทรศัพท์: +66 (0) 2575 1058
 2. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ฝ่ายการกงสุล
  เว็บไซต์: https://www.roc-taiwan.org/th_th/index.html
  โทรศัพท์: +66 (0) 2199 3599
 3. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
  เว็บไซต์: https://tteo.thaiembassy.org/th/index
  โทรศัพท์: +886 2 2775 2211

ช่องทางการติดต่อ
✿ Facebook : Taiwan Education Center, Thailand
✿ Line Official Account: @TTedu