19
ต.ค.

【19.10.2564】เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2564

เปิดสอบระดับ : Band A Band B และ Band C
(สามารถเลือกสอบเป็นภาษาจีนตัวเต็มหรือตัวย่อได้)

ค่าสมัครสอบ : 900 บาท ทุกระดับ

ลิงค์สมัครสอบออนไลน์ : https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

วันที่สอบ : 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

สถานที่สอบ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณเดือนเพ็ญ 080-114-9041

**หมายเหตุ**
1. ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเป็นภาษาจีนตัวเต็มหรือตัวย่อได้
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของสนามสอบเดือนธันวาคมได้ 1 สนามสอบเท่านั้น

*ทั้งนี้วันและเวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะรีบแจ้งผู้สมัครให้ทราบอีกครั้ง*