19
ส.ค.

【19.8.2564】ประกาศ แจ้งเลื่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

📌ประกาศ แจ้งเลื่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

>>>> จากเดิม วันที่ 4 กันยายน 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 <<<<

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 😓