02
พ.ย.

【2.11.2564】กิจกรรม TEC X NCCU Study in Taiwan (Facebook Live)

📌 กิจกรรม TEC X NCCU Study in Taiwan (Facebook Live)📌
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา: 12:00 – 13:00 น.

★หัวข้อการบรรยาย
– แนะนำทุน MOE สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตรอินเตอร์เเละจีน)
– ทุนมหาวิทยาลัย National Chengchi University สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตรอินเตอร์เเละจีน)
– เอกสารสำหรับการสมัครเข้าเรียน พร้อมคะแนนภาษาสำหรับยื่นสมัคร
– ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร
– ช่องทางติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หรือขอความแนะนำจากรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย

★ ช่องทางการจัดกิจกรรม: Facebook Live ผ่านทางเพจ
– Taiwan Education Center, Thailand
:https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-337467783021980
– National Chengchi University – Overseas Office in ThailandFacebook
: https://www.facebook.com/nccu.th/

★สามารลงทะเบียนเข้างานผ่านทาง QR Code หรือที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/177HtU6_OoSQKfvw5pl5CI2In3ng955drW2zblXItYQA/edit?ts=617b5dda

★ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย
โทร. 080-114-9041
อีเมล: tecthailand4@gmail.com