02
ส.ค.

【2.8.2564】📌ประชาสัมพันธ์ 👉ช่องทางการสอบถามข้อมูลการไปศึกษาต่อไต้หวัน สำหรับเดือนสิงหาคม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้ปรับการทำงานเป็นแบบ Work From Home ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตอบคำถามและให้คำปรึกษากับทุกท่านดังเดิม โดยมีช่องทางการสอบถาม ดังนี้

1. Google meet (จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10:00-15:50 น.)
ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่: https://docs.google.com/forms/d/1pRWpaYiw-H944Ip5KxZYDp2F1uYSm-Fh4x7lxOO9rM0/edit?usp=sharing

2.โทรศัพท์
กรุงเทพฯ: 02-579-1068, 087-503-6550
เชียงใหม่: 080-114-9041
นครราชสีมา: 094-271-5335

3. อีเมล
กรุงเทพฯ: tecthailand1@gmail.com, tecthailand2@gmail.com
เชียงใหม่: tecthailand4@gmail.com
นครราชสีมา: tecthailand3@gmail.com

4. Facebook (inbox): https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-337467783021980

5. Line: @TTedu