23
ก.พ.

[23.2.2564] หลักสูตร Online AI ระยะสั้น (โปรแกรมการศึกษาทางไกลที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ) 2021 NTU Plus Academy AI Development and Application

☘️ 2021 NTU Plus Academy AI Development and Application เปิดรับสมัครหลักสูตร Online AI ระยะสั้น (เป็นโปรแกรมการศึกษาทางไกลที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ)
☘️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2564
🔥หัวข้อหลักสูตรได้แก่
1. Introduction of AI
2. Artificial Intelligence for Engineering Application
3. Artificial Intelligence for Medical and Health Innovations
4. Computer Vision and Artificial Intelligence Applications
5. The Application of Human Computer Interaction (HCI) and Virtual Reality
6. Geospatial and application of AI
7. AI/NLP for Data Science and Text Analysis
🔥ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://oiasystem.ntu.edu.tw/…/season/5/course_sn/221
☘️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์:+886-2-3366-2007 / +886-2-2362-6801