04
ส.ค.

【4.8.2564】เว็บไซต์ใหม่ Test of Chinese as a Foreign Languages (TOCFL)

Test of Chinese as a Foreign Languages (TOCFL)เปิดใช้เว็บไซต์ใหม่ พร้อมด้วยข้อมูลอีกมากมาย
– ตารางสอบสนามสอบในไต้หวันและต่างประเทศ (สนามสอบที่สมัครผ่านระบบออนไลน์)
– คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOCFL
– ตัวอย่างข้อสอบ
– อื่น ๆ
เว็บไซต์: https://tocfl.edu.tw/