07
มิ.ย.

【7.6.2564】ประชาสัมพันธ์ >> ช่องทางสอบถามเพิ่มเติมจากทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย

📢ประชาสัมพันธ์ >> ช่องทางสอบถามเพิ่มเติมจากทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย🎉
🚘ไม่ต้องเดินทาง ☎️ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์

เนื่องด้วยกิจกรรม “Q&A online by TEC staff” via Google meet ได้การตอบรับจากเพื่อนๆที่สนใจไปเรียนไต้หวันเป็นอย่างดี ดังนั้นทางศูนย์แนะแนวฯจึงได้ขยายระยะเวลาช่องทางการสอบถามข้อมูลการไปเรียนต่อไต้หวันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวฯ ผ่านทางโปรแกรม Google meet เป็นตลอดเดือนมิถุนายน (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
🌺วันที่จัดกิจกรรม: 7 – 30 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
🌺เวลาจัดกิจกรรม: 10:00-15:50 น. ช่องทางเข้าสอบถามข้อมูล: Google meet
🌺ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า: https://docs.google.com/forms/d/1IP0vu4-FsaAAMmxM6T23YTFSWGynbeeoy1E1GsMvoMg/edit?usp=sharing

**หมายเหตุ** – ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ – เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ยืนยันและอีเมลแจ้งรหัส Webex อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

**************************************

🌿“Q&A online by TEC staff” via Webex 🌿 เพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาต่อไต้หวันสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยจึงจัดทำช่องทางสอบถามทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยสอบถามตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นข้อมูลเรียนต่อไต้หวันได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดข้อมูล เอกสาร PowerPoint ต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้อีกครั้ง

**************************************

ช่องทางการสอบถามอื่นๆ
– โทรศัพท์ กรุงเทพฯ: 02-579-1068, 087-503-6550 เชียงใหม่: 080-114-9041 นครราชสีมา: 094-271-5335
– อีเมล กรุงเทพฯ: tecthailand1@gmail.com, tecthailand2@gmail.com เชียงใหม่: tecthailand4@gmail.com นครราชสีมา: tecthailand3@gmail.com
– Facebook (inbox) https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-337467783021980
– Line: @TTedu