08
ม.ค.

【8.1.2564】สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยปรับเวลาให้บริการการกงสุล

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปจึงปรับเวลาให้บริการการกงสุล
https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2305.html