08
ต.ค.

【8.10.2564】แนะนำหลักสูตร International Degree Program in Animal Vaccine Technology ของทาง National Pingtung University of Science and Technology

📌แนะนำหลักสูตร International Degree Program in Animal Vaccine Technology ของทาง National Pingtung University of Science and Technology หลักสูตรนี้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เว็บไซต์รายละเอียดคณะ International Degree Program in Animal Vaccine Technology: https://iavt.npust.edu.tw/
************************

รายละเอียดการรับสมัครเข้าเรียน Spring Semester ของทาง National Pingtung University of Science and Technology (เริ่มเรียนกุมภาพันธ์ 2565)
http://oia.npust.edu.tw/ezfiles/16/1016/attach/26/pta_21197_4262956_38836.pdf

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม
(รับสมัครเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก)

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม:
http://oia.npust.edu.tw/files/14-1016-48041,r1419-1.php?Lang=en