02-579-1068      tecthailand1@gmail.com      TEC      Youtube      twitter      Instagram

UNIVERSITIES IN TAIWAN

North

Kinmen County: 

Keelung City:

Yilan County:

Taipei City:

New Taipei City: 

Taoyuan City:

Hsinchu City:

Central

Miaoli County:

Taichung City:

Changhua County:

Nantou County:

Yunlin County:

South

Penghu County:

Chiayi County:

Tainan City:

Kaohsiung City:

Pingtung County: