มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

ภาคเหนือ

จินเหมิน

จีหลง

อี๋หลาน

ไทเป

นิวไทเป

เถาหยวน

ซินจู๋

ภาคกลาง

เหมียวลี่

ถจง

จางฮั่ว

หนันโถว

หยุนหลิน

ภาคใต้

เผิงหู

เจียอี้

ไถหนัน

กาสง

ิงตง