02-579-1068      tecthailand1@gmail.com      TEC      Youtube      twitter      Instagram

ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 • พื้นที่
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคนอกชายฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ไต้หวัน และยังมีเกาะเล็ก ๆ รายล้อมอีกมากมาย โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
 • ภูมิประเทศ
ลักษณะขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหิน ประกอบไปด้วยภูเขาถึง 2 ใน 3 ของเกาะทั้งหมด หากวัดจากเขตพรมแดนจะมีขนาดยาว 390 กิโลเมตร กว้าง 140 กิโลเมตร และมีเส้นรุ้งพาดผ่านกลางประเทศ
 • เชื้อชาติ
ชาวจีนตระกูลฮั่นจำนวนมากได้อพยพเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ในช่วงครึ่งแรกศตวรรษที่ 16 ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน และปัจจุบันคิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และยังมีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอีก 14 ชนเผ่า
 • ศาสนา
ศาสนาประจำชาติคือ ศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า รวมทั้งลัทธิขงจื้อ
 • จำนวนประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 23.2 ล้านคน ที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2203 ซึ่งเป็นสมาชิกในกองทัพจีนนำโดยโกซิงกาแห่งราชวงศ์หมิงที่ตัดขาดกองทัพแห่งดัตช์ จากนั้นมีการอพยพเข้ามาอีกครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลโกวมินตั่ง และการทำธุรกิจการค้า ไม่นานมานี้มีการอพยพเข้ามาของแรงงานประเทศอินโดนีเซียเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อ
 • ภูมิอากาศ
ช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น มีเมฆมาก และมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง เป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เนื่องจากไต้หวันตั้งอยู่ในเขตเส้นรุ้ง อุณภูมิในเขตภูเขาจึงมีอากาศเย็น
 • การคมนาคม
  • ประเภทรถไฟ
    1. รถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูงของไต้หวันวิ่งระหว่างสถานีไทเปและสถานีจั่วหยิง (HSR, http://www.thsrc.com.tw/index_en.html) เป็นระยะทาง 345 กิโลเมตร ทุกวันนี้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปมาระหว่างไทเปและเกาสงได้ภายในหนึ่งวัน สถานีรถไฟความเร็วสูง 12 แห่ง ทอดยาวไปตลอด “ทางเดินฝั่งตะวันตก” ของไต้หวันประกอบด้วย สถานีหนานกัง ไทเป ป้านเฉียว เถาหยวน ซินจู เหมี่ยวลี่ ไทจง จางฮว่า หยุนหลิน เจียอี้ ไถหนาน และสถานีจั่วหยิง ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 300 กิโมเมตรต่อชั่วโมง ตลอดสถานีเดินรถ
   1. การรถไฟแห่งไต้หวัน
รถไฟแบบโบราณที่บริหารงานโดยการรถไฟแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (TRA, www.railway.gov.tw/en) ให้บริการเส้นทางในเมืองเล็ก ๆ ทั้งบนฝั่งตะวันตกและตะวันออก โดยราคาค่าตั๋วขึ้นอยู่กับระยะทางและชนิดของรถไฟ รถด่วนซือเจียงเป็นรถไฟที่มีความเร็วสุงสุดและราคาตั๋วแพงที่สุด การรถไฟยังให้บริการเส้นทางรถไฟสายผิงซีซึ่งเป็นรถไฟสายชมวิวอยู่ใกล้กับไทเป และเส้นทางสายจิลิในตอนกลางของประเทศ
  1. เส้นทางรถไฟสายด่วน
หากท่านมาท่องเที่ยวในไทเปหรือเกาสง ท่านจะต้องใช้บริการเส้นทางรถไฟสายด่วน (english.metro.taipei, www.krtco.com.tw/en and https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/en/_pages/travel-guide/road.html) ไทเปมีสถานีทั้งหมด 89 สถานี ส่วนมากเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดิน แผนที่สัญลักษณ์และเครื่องจำหน่ายตั๋วให้บริการเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตั๋วเป็นเหรียญพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง หากท่านต้องอยู่ในไทเประยะหนึ่ง แนะนำให้ท่านซื้ออีซี่การ์ด ที่สามารถใช้ชำระค่ารถโดยสาร และรถไฟฟ้าในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้
  • ประเภทรถบัส
ค่าโดยสารจะคำนวณตามเที่ยว ธรรมดา 15 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเที่ยว ค่าโดยสารนักเรียน 12 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเที่ยว โดยรถบัสให้บริการถึง 23:00 น. การขึ้นรถบัสควรเตรียมเหรียญให้พอดีเพราะจะไม่มีบริการทอนเหรียญบนรถบัส หรือสามารถใช้การ์ดโยวโหย่วข่า (Easy Card) บนรถบัสได้ สามารถค้นหาเส้นทางรถบัสที่ http://www.taipeibus.taipei.gov.tw/
  • ประเภทรถยนต์
   1. รถแท็กซี่
รถแท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นมีสีเหลือง และมีให้บริการในเมืองใหญ่ ๆ  คนขับรถเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นท่านควรเตรียมเส้นทางปลายทางเป็นภาษาจีน มิฉะนั้นท่านอาจต้องเดินทางจากสนามบินเป็นระยะทางไกล ซึ่งคนขับรถแท็กซี่อาจเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายคงที่ แทนที่จะเป็นตามมิเตอร์ หากเดินทางตอนกลางวันด้วยระยะทาง 4 กิโลเมตรในไทเป ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 130 เหรียญดอลล่าไต้หวัน หากเดินทางช่วงกลางคืน จะคิดค่าโดยสารเพิ่มเป็นพิเศษเล็กน้อยโดยเฉพาะหากท่านมีสัมภาระมากมาย ในเมืองอื่น ๆ อาจมีการคำนวณค่าโดยสารแตกต่างจากนี้เล็กน้อย
 • ธนบัตรและเหรียญ

ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์ไต้หวัน (NTD หรือ NT) อัตรา 1 ดอลลาร์ไต้หวัน ประมาณ 1.05 บาท

(อ้างอิงข้อมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2563)

 • ระบบการศึกษา
  • ระบบการศึกษาของไต้หวันเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน 2 ปี การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี แบ่งเป็น ประถมศึกษา 6 ปี ป. 1ถึง ป.6 มัธยมต้นอีก 3 ปี
  • หลังจากจบมัธยมต้นภาคบังคับ อาจสอบเข้าเรียน ต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เช่น มัธยมปลาย อีก 3 ปีหรือจะไปเรียนอาชีวะ เรียนต่ออีก 3 ปี
  • ระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี ผู้ที่ไม่สามารถเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยภายใน 4 ปี ต้องต่ออีก 2 ปี ระดับบัณฑิตศึกษามี บริญญาโท 1 ถึง 4 ปี และปริญญาเอก 2 ถึง 7ปี
 • การโทรศัพท์
  • โทรศัพท์ทางไกลจากไต้หวัน: รหัสโทรทางใกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ (รหัสประเทศไทย) 66+ รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์
  • โทรศัพท์ถึงไต้หวันจากต่างประเทศ: รหัสโทรทางใกล + 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ข้างหน้าเอาออก ) + เบอร์โทรศัพท์

———————————————————————————————–

อ้างอิงข้อมูล