29
พ.ค.

【29.5.2566】หลักสูตร GLOBAL BUSINESS GRADUATE OVERSEAS CREDIT PROGRAM 【PCCU&PIM】

🫶ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร GLOBAL BUSINESS GRADUATE OVERSEAS CREDIT PROGRAM

🪶เรียน 1 ปีแรกที่ไทย เตรียมความพร้อมพื้นฐาน MBA จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ชาวไต้หวัน บินตรง จาก Chinese Culture University ร่วมด้วยอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

🪶เรียนปี 2 ที่ไต้หวัน มุ่งหน้าสู่ “ไทเป” เมืองหลวงไต้หวันเปิดโลกในมุมมองใหม่ๆ พบปะ “คอนเนคชั่น” เพื่อนใหม่จากทั่วโลก เพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางด้วยตัวเลือกวิชาเสรีที่หลากหลาย พร้อมทั้งเรียนภาษาจีนฟรี 1 ปีจนกว่า
จะจบหลักสูตร

🫶ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:
รอบ1 : วันที่ 1-23 มิถุนายน 2566 (สัมภาษณ์วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 )
รอบ2: วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลการรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/14m8200Q0QXfZbd3LQQozKQOap_0wFQ3q/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail: overseascredit.ccu@gmail.com