02-579-1068      tecthailand1@gmail.com      TEC      Youtube      twitter      Instagram

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC)

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • TOCFL คืออะไร

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Test of Chinese as a Foreign Language: TOCFL) เป็นการทดสอบความรู้ด้านภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก การสอบ TOCFL ได้รับการพัฒนาโดย Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu (SC-TOP) เริ่มจัดสอบในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546 หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดสอบในญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ลาว ไทย อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ฮอนดูรัส นิการากัว บราซิล ปารากวัย อาร์เจนตินา สวีเดน อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย โปแลนด์ รัสเซียและตุรกี โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสนามสอบในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โครงสร้างการทดสอบความรู้ภาษาจีนแบ่งออกเป็น 3 ชั้น 6 ระดับ สอดคล้องกับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามแบบประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครในระดับชั้นต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถของตน

 • ผลสอบ TOCFL นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบจะได้ใบรับรองความสามารถภาษาจีน สามารถนำไปใช้ดังนี้

 • การสมัครทุนการศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • นักศึกษาต่างชาติใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลใช้อ้างอิงระดับภาษาจีนในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • ใช้เป็นเอกสารรับรองทักษะภาษาจีนในการสมัครงาน

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในไต้หวันหลายแห่ง ได้ใช้ TOCFL เป็นมาตรฐานสำหรับการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อหรือการทดสอบความรู้ทางภาษาจีน ขณะเดียวกันมีธุรกิจชาวจีนในต่างประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ถือใบรับรอง TOCFL เป็นมาตรฐานประกอบการพิจารณาในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน

 • TOCFL เหมาะสำหรับใครและเลือกระดับการสอบอย่างไร

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ผู้ที่ต้องการทราบระดับความรู้ทางภาษาจีนของตนหรือผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อ ทำงาน หรือทำธุรกิจในต่างประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

หมายเหตุ

ผู้เรียนในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักลดชั่วโมงเรียนลงกึ่งหนึ่ง เช่น ผู้สมัครสอบ Level 1 ในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักจะมีชั่วโมงเรียน 240-480 ชั่วโมง ขณะที่ผู้สมัครสอบที่เรียนภาษาจีนจากเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักจะมีชั่วโมงเรียนภาษาจีน 120-240 ชั่วโมง

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
 1. สำหรับประเทศไทยนั้น จัดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการอ่าน

– ทักษะการฟัง 50 ข้อ (เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

– ทักษะการอ่าน 50 ข้อ (เวลา 1 ชั่วโมง)

 1. ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบอักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese Character) หรืออักษรจีนตัวเต็ม (Traditional Chinese Character)
 2. ค่าสมัครสอบสนามสอบในประเทศไทย ราคา 900 บาท และ 350 บาท ต่อระดับ (Band)
 3. ผลสอบใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

.

 • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 1. เว็บคณะกรรมการกำกับดูแลการทดสอบความสามารถภาษาจีน

https://www.tocfl.edu.tw

 1. ศัพท์ภาษาจีนที่ควรรู้ 8,000 คำ

https://tocfl.edu.tw/index.php/teach/download

 1. ตัวอย่างข้อสอบ

https://tocfl.edu.tw/index.php/exam/test/page/2

 1. ระบบสมัครสอบออนไลน์

https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/

 1. ตารางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในประเทศไทย

https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/4487.html