01
ก.ย.

【1.9.2565】รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร Spring Semester ของทาง China Medical University

✍️ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร Spring Semester ของทาง China Medical University (เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

Open Now 👉 2023 Spring Semester Admission! ‼️ Master and PhD programs only
☑️ Application Time: September 1st 2022~17:00 November 1st 2022
☑️ Announcement for Admission Result: December 16th 2022
☑️ Online Application: https://web81.cmu.edu.tw/Std_international/
☑️ Guideline: https://web81.cmu.edu.tw/Std_international/docs/Application_Guidelines.pdf
☑️ Programs: https://cmucia.cmu.edu.tw/english/admission_international_required.html
☑️ Contact us: intelstu@mail.cmu.edu.tw