12
ต.ค.

【12.10.2566】ประกาศปรับเปลี่ยนระยะเวลายื่นขอวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

📣 ประกาศปรับเปลี่ยนระยะเวลายื่นขอวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

วีซ่าทั่วไปสำหรับสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ
👉🏻ยื่นธรรมดา: 4 วันทำการ (ไม่รวมวันยื่น)
👉🏻ยื่นด่วน: 2 วันทำการ (ไม่รวมวันยื่น)

💡กรณียื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 เล่มขึ้นต้นไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันนัดรับภายหลัง

ตัวอย่างเช่น
👉🏻ยื่นธรรมดา: นาย ก. ยื่นขอวีซ่าในวันจันทร์ นาย ก.จะทราบผลวีซ่าในวันศุกร์
👉🏻ยื่นด่วน: นาย ก. ยื่นขอวีซ่าในวันจันทร์ นาย ก.จะทราบผลวีซ่าในวันพุธ

ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความตามประกาศของ สนงฯ เป็นหลัก
ภาษาจีน https://www.roc-taiwan.org/th/post/18788.html
ภาษาอังกฤษ https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/6172.html

ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566