14
ก.ย.

【14.9.2565】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Pingtung University of Science and Technology

🌈⭐️ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (Spring term) ของทาง National Pingtung University of Science and Technology (เข้าเรียนเทอม Spring — เริ่มเรียนกุมภาพันธ์)
🌼ช่วงเวลาการรับสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (เปิดสมัครเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก)
🌼ไฟล์คู่มือกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ: https://drive.google.com/file/d/1KUHy194rwSeFG7R0VdMPFoVtGDHfKmlT/view?usp=sharing
🌼หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดรับสมัคร:
※ International College
⚫ Department of Tropical Agriculture and International Cooperation / Master; PhD. (English)
⚫ International Program in Ornamental Fish Technology and Aquatic Animal Health / PhD. (English)
⚫ International Degree Program in Animal Vaccine Technology / PhD. (English)
🌼ลิงค์สมัครเรียน: https://courseeng.npust.edu.tw/Admission/
🌼สอบถามข้อมูลการสมัคร:
Mr. Huang (Eric) TEL: +886 8 7703202 #6216 E-mail: eric1967@mail.npust.edu.tw