18
ต.ค.

【18.10.2565】เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

💞ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) สนามสอบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (จังหวัดนนทบุรี)
🌼สมัครได้สมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2565
🌼ระดับที่เปิดสอบ: Band A Band B และ Band C (สามารถเลือกสอบตัวเต็มหรือตัวย่อได้)
🌼ค่าสมัครสอบ: 900 บาท (ทุกระดับ)
🌼วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
🌼สถานที่สอบ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (จังหวัดนนทบุรี)
🌼ลิงค์สมัครสอบออนไลน์: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/
🍃สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล: tecthailand1@gmail.com เบอร์โทร: 02-579-1068 หรือ 087-503-6550