23
เม.ย.

【23.4.3564】มหาวิทยาลัย ฉือจี้ไต้หวันหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการระหว่างประเทศ

Tzu Chi University มหาวิทยาลัย ฉือจี้ไต้หวันหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการระหว่างประเทศ「Bachelor’s Program in International Service Industry Management 」

✅ทุนเต็มของมหาลัยฉือจี้
✅ภาคภาษาอังกฤษ100%
✅[3+1]เรียน3ปี ฝึกงานแบบมีค่าจ้าง1ปี
✅การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
✅หลักสูตร 2 ปริญญา
✅การเรียนรู้ตามโครงการ (Project-Based Learning )
✅รับประกันหอในมหาวิทยาลัย ตลอด4ปีสำหรับนักศึกษาทุกคนเอกสารที่จำเป็น

🔸หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาสูงสุด
🔸สำเนาใบรับรองผลการเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔸ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
🔸แผนการเรียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
🔸จดหมายแนะนำ
🔸เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

🆘สมัครได้ถึงวันที่ : 30 เมษายน 2021 !!
💰 สนใจสามารถสมัครได้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครกันมาได้เลยนะ
🔗เว็บไซต์ลงทะเบียนระดับปริญญาตรี : https://reurl.cc/NXxbD6
🔗คู่มือการสมัคร : https://reurl.cc/R6X9QZ
📩ติดต่อสอบถามส่วนตัว : judytang727@gms.tcu.edu.tw (ภาษาอังกฤษและจีน)
: IG : Krawyayan (ภาษาไทยและภาษาจีน)
: Fanpage : https://www.facebook.com/tcuoia/