02
ก.พ.

【2.2.2565】ข่าวเปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester — Chang Gung University —

📢 ข่าวเปิดรับสมัคร 2022 Fall Semester
— Chang Gung University —
👉 วันที่เปิดรับสมัคร: 7 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2565
👉 Apply online (Opens on February 07): https://www4.is.cgu.edu.tw/aplforis/
👉 คู่มือการรับสมัคร: https://oia.cgu.edu.tw/var/file/15/1015/img/2755/admission.html?fbclid=IwAR1skvIfyPKgkiQ7bEdUdBZ8J_549KqUSUZ03ptQwp72zufuTjXFpO6uVM4
👉 Contact: Office of International Affairs
Tel: 886-3-2118800 ext. 3049
Website: https://oia.cgu.edu.tw/var/file/15/1015/img/2755/admission.html
Email: cgu_fs@mail.cgu.edu.tw
Facebook: https://www.facebook.com/CGU.international/