21
พ.ย.

【21.11.2565】สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา 1 ตำแหน่ง

駐泰國臺北經濟文化辦事處誠徵教育組臨時助理一名