23
มี.ค.

【23.3.2565】คอร์สเรียนภาษาจีนของทางศูนย์ภาษา National Pingtung University

🎋ประชาสัมพันธ์ คอร์สเรียนภาษาจีนของทางศูนย์ภาษา National Pingtung University

🌞คอร์สเรียนภาษาจีนภาคฤดูร้อน
6 มิถุนายน-12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
🍃คอร์สเรียนภาษาจีนภาคฤดูใบไม่ร่วง
5 กันยายน-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

National Pingtung University, Chinese Language Center https://sites.google.com/view/nptulc/select-language/english?authuser=0 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: E-mail: clc@mail.nptu.edu.tw