29
พ.ค.

【29.5.2566】Q&A online by TEC staff via Google Meet ตลอดเดือนมิถุนายน 2566

📢 ประชาสัมพันธ์:Q&A online by TEC staff via Google Meet ตลอดเดือนมิถุนายน 2566

วันที่จัดกิจกรรม: วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2023 (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์)
เวลาจัดกิจกรรม: 10:00-15:50 น.
ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม Google Meet

🍂ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่: https://docs.google.com/forms/d/1OVjKB7vAhP_7zIrFl5z57qwEn6n5Nx78TT5FtRyoIR8/edit

**หมายเหตุ**
– ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
– เจ้าหน้าที่จะอีเมลแจ้งรหัส Google Meet อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

**************************************
🌿“Q&A online by TEC staff” via Google Meet 🌿
เพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาต่อไต้หวันสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยจึงจัดทำช่องทางสอบถามทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยสอบถามตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นข้อมูลเรียนต่อไต้หวันได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดข้อมูล เอกสาร PowerPoint ต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้อีกครั้ง