24
ก.พ.

【24.2.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอกของทาง National Taiwan University

🎋ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอกของทาง National Taiwan University

【2023/2024 Special Admission for Graduate School of Advanced Technology & International College】

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท:
🫶Graduate School of Advanced Technology
– Master Program in Integrated Circuit Design and Automation
– Master Program in Semiconductor Devices, Materials, and Hetero-integration
– Master Program in Nanoengineering and Nanoscience
🫶International College
– MS Program in Disaster Risk Reduction and Resilience

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก:
🫶Graduate School of Advanced Technology
– PhD Program in Integrated Circuit Design and Automation
– PhD Program in Semiconductor Devices, Materials, and Hetero-integration
– PhD Program in Nanoengineering and Nanoscience

2023/2024 Special Admission for Graduate School of Advanced Technology & International College
https://oiasystem.ntu.edu.tw/globaladmission/foreign/requirement/dept.list/id/gRz5xdUGvTPV/fsemester/1/fdisplay/1?lang=en

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่ม:
https://admissions.ntu.edu.tw/apply/international-applications/