28
เม.ย.

【28.4.2564】I Shou University ⭐ (2021 Fall Semester)เปิดรับสมัครหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

⭐ I Shou University ⭐ (2021 Fall Semester)เปิดรับสมัครหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร (1) Information Engineering, (2) Biotechnology and Chemical Engineering และ (3) Management
✅ โดยมีทุนการศึกษาให้ดังนี้✔ 3 ปี งดเว้นค่าเทอม✔ 3 ปี หอพัก✔ ทุนผู้ช่วยวิจัย (ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
✅ ปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2021
✅ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/…/16dF3VmsYnFB1V…/view
✅ ติดต่อสอบถาม:Mr. Clément Wang
Email: Clement@isu.edu.tw TEL: 886-7-6577711 ext. 2088