30
พ.ย.

【30.11.2566】 เปิดรับสมัครการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) 2 สนามสอบแรกของปี 2567

🕊ประชาสัมพันธ์ –> เปิดรับสมัครการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL) 2 สนามสอบแรกของปี 2567 <–

***สนามสอบโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพมหานคร)***
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

🌿วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567
🌿สถานที่สอบ: โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน (กรุงเทพมหานคร)
🌿ระดับที่เปิดสอบ: Band A, Band B และ Band C
🌿ค่าสมัครสอบ: 900 บาท/ ระดับสอบ
🌿สมัครสอบออนไลน์: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/
🌿 สอบถามเพิ่มเติม: Tel. 02-679-7137 ถึง 9 ต่อ 117, chinese@clc.ac.th

_____________________________

***สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (จังหวัดภูเก็ต)***
ช่วงเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

🌿วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567
🌿สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (จังหวัดภูเก็ต)
🌿ระดับที่เปิดสอบ: Band A และ Band B
🌿ค่าสมัครสอบ: 900 บาท/ระดับสอบ
🌿สมัครสอบออนไลน์: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/
🌿 สอบถามเพิ่มเติม: Tel. 095-676-2327, tecthailand6@gmail.com

***หมายเหตุ***
– เลือกสอบได้ เป็นจีนตัวย่อ หรือจีนตัวเต็ม
– เช็คผลคะแนนผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์หลังสอบเสร็จประมาณ 1 เดือน ได้รับประกาศนียบัตรผลสอบทางไปรษณีย์หลังสอบประมาณ 1 เดือนกว่า ๆ
📌คู่มือสมัครสอบ:
https://drive.google.com/file/d/1YIIgetSz7ROaPF9z6pFh_nA50e0xTRr4/view?fbclid=IwAR2mAnt_4ni0QDaKtzAwlDincTk6qBCAJWlRZB7ebbBKtzOBGpSxk4_pim8
📌PREPARE FOR A TEST
https://tocfl.edu.tw/index.php/exam/test/page/19