06
ต.ค.

【6.10.2566】เปิดรับสมัคร International Program on Urban Governance (IPUG) ของทาง National Taipei University

💛ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร International Program on Urban Governance (IPUG) ของทาง National Taipei University กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนเทอม Spring (เริ่มเรียนกุมภาพันธ์)

รายละเอียดการสมัคร👇
Application for spring semester 2024 starts now!

The application period for the spring semester of 2024 is from Sep. 5 to Oct. 31, 2023.
Please visit the NTPU website and follow the instructions to make an online application.

NTPU Online Application System
https://www.ntpu.edu.tw/admin/a7/org/a7-3/interstud/

For more details and required documents, please refer to the IPUG website:
http://ipug.ntpu.edu.tw/cm.php?id=30

Also, here’s the link for the school admission brochure:
https://www.ntpu.edu.tw/admin/a7/org/a7-3/recruitt21_more.php?id=127

For more Scholarships:
http://ipug.ntpu.edu.tw/cm.php?id=