09
ต.ค.

【9.10.2566】ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taiwan University — 2024 September Entry

🥰ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของทาง National Taiwan University — 2024 September Entry (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2567)

–> ช่วงเวลาเปิดรับสมัครรอบ 1:
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2566

–> ช่วงเวลาเปิดรับสมัครรอบ 2:
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

🔵รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:
https://oiasystem.ntu.edu.tw/globaladmission/foreign/requirement/dept.list/id/78WxFywEu29u?lang=en

🔵รายละเอียดทุนการศึกษา (Undergraduate or Graduate Students):
https://admissions.ntu.edu.tw/apply/scholarships/

🔵รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม:
https://admissions.ntu.edu.tw/apply/international-applications/