14
ต.ค.

【14.10.2564】National Tsing Hua University (NTHU) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียน International Bachelor Degree Program (IBP)

🔉ประชาสัมพันธ์ National Tsing Hua University (NTHU) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียน International Bachelor Degree Program (IBP) หลักสูตรสำหรับระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนกันยายน 2565)

IBP provide 2 groups with 4 majors:
☘Group A: International Chinese Language with Multiple Discipline
🍂Group B (English-taught course): Business Management
🍂Group B (English-taught course): Engineering Technology
🍂Group B (English-taught course): Electrical Engineering and Computer Science
*IBP whole English-taught courses means providing enough English-taught courses to graduate.

IBP application system (no application fee due to the consideration of COVID-19 influence in the world): https://nthuibp-admission.vm.nthu.edu.tw/

คู่มือการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียน International Bachelor Degree Program (IBP) (2022 fall semester): https://ibp.nthu.edu.tw/userfiles/files/20210913061926510.pdf
ทุนการศึกษา: https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18035.php?Lang=en
เว็บไซต์ IBP: https://ibp.nthu.edu.tw/
เฟซบุ๊ก IBP: https://www.facebook.com/NTHUibp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Ms. Lin and Ms. Sek
E-mail: ibp@my.nthu.edu.tw