15
ต.ค.

【15.10.2564】แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทของทาง National Taipei University ☘The Master Program in Smart Healthcare Management

📌แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทของทาง National Taipei University ☘The Master Program in Smart Healthcare Management

☘The Master Program in Smart Healthcare Management combines 3 fields of study: information technology, healthcare, and management to create a digitized healthcare system and connect available medical resources and healthcare services.

Smart Healthcare Management Official Website: http://www.shm.ntpu.edu.tw

Smart Healthcare Management Facebook: https://www.facebook.com/SHMGRAD

The Master Program in Smart Healthcare ManagementInternational College of Sustainability Innovations, National Taipei University
Address: No. 151, Daxue Road, Sanxia District, New Taipei City, 23741 Taiwan
E-mail: shmgrad@gm.ntpu.edu.tw
****************************
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียน ☘The Master Program in Smart Healthcare Management☘ สามารถสมัครเข้าเรียนในเทอมฤดูใบไม้ผลิ (Spring 2022)

รายละเอียดการรับสมัคร (Spring 2022)
📗สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564 (เปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์ 2565)
📗หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท
1. Master Program of Business Administration(MBA) in Finance
2. International Program on Urban Governance
3. Master Program in Smart HealthcareManagement
📗คู่มือกำหนดการรับนักศึกษาต่างชาติ(Spring 2022): https://www.ntpu.edu.tw/admin/a7/org/a7-3/files/recruit/20210913120121.pdf
📗ลิงค์สมัครเข้าเรียน: http://english.ntpu.edu.tw/files/11-1003-336.php