19
พ.ค.

【19.5.2564】ลิงค์รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ของทางศูนย์ภาษาในไต้หวัน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ทำให้ยังไม่สามารถไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันได้ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ จึงได้รวบรวมลิงค์รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ของทางศูนย์ภาษาในไต้หวันมาให้เพื่อนๆกันค่ะ 💻🖨⌨️

🎈National Taipei University of Education, Chinese Language Education Center (Taipei)
http://120.127.2.181/front/online_course/pages.php?ID=bnR1ZV9hY2FkZW1pYyZvbmxpbmVfY291cnNl

🎈National Taiwan University, Chinese Language Division Language Center (Taipei)
http://cld.liberal.ntu.edu.tw/en/onlinecourses.html

🎈National Taiwan Normal University, Mandarin Training (Taipei)
https://www.mtconline.tw/mtconline/index.php

🎈Tamkang University, Division of Continuing Education (Taipei)
https://www.clc.tku.edu.tw/course/dlcp

🎈National Chengchi University, Chinese Language Center (Taipei)
https://mandarin.nccu.edu.tw/course6.php

🎈Ming Chuan University, Mandarin Studies & Culture Center (Taipei)
https://mscc.mcu.edu.tw/en/content/online-course

🎈Shih Chien University, Chinese Language Center (Taipei)
https://chineseusc.com/shihchien-online-chinese-course/

🎈Minghsin University of Science and Technology, Chinese Language Teaching Center (Hsinchu)
http://webe1.must.edu.tw/jtmust041/index.php/course-information

🎈Feng Chia University, Chinese Language Center (Taichung)
https://www.facebook.com/FCUCLC/photos/pcb.3754579171244717/3754578674578100

🎈Tunghai University, Chinese Language Center (Taichung)
http://clc.thu.edu.tw/front/admiss/Online/pages.php?ID=dGh1X2NsYyZPbmxpbmU=

🎈Providence University, Chinese Language Education Center (Taichung)
https://sites.google.com/gm.pu.edu.tw/clecolinelearningweb/%E9%A6%96%E9%A0%81

🎈National Changhua University of Education, Language Center (Changhua)
http://lcch.ncue.edu.tw/curriculum_information/8?lang=en

🎈Southern Taiwan University of Technology, The Chinese Language Center (Tainan)
https://clc.stust.edu.tw/en/node/MLOC

🎈Chang Jung Christian University, Chinese Language & Culture Center (Tainan)
http://dweb.cjcu.edu.tw/chinese/article/4983

🎈National Kaohsiung Normal University, Chinese Language Program (Kaohsiung)
http://clcts.nknu.edu.tw/CLCT/Home/CourseInformationList?courseType=%E8%8F%AF%E8%AA%9E%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E8%AA%B2%E7%A8%8B

🎈National Sun Yat-Sen University, Chinese Language Center (Kaohsiung)
https://www.clcnsysu.tw/index.php

🎈Wenzao Ursuline University of Languages, Center of Chinese Language (Kaohsiung)
https://en.wzuclc.com/ezchinese

🎈National Dong Hwa University, Chinese Language Center (Hualien)
https://clc.ndhu.edu.tw/p/404-1133-165249.php?Lang=en

🎈National Taitung University, Chinese Teaching and Study Center (Taitung)
https://cltsc.nttu.edu.tw/p/412-1049-10229.php