28
ส.ค.

[28.8.2563] กิจกรรม Taiwan Education Online: 2021 Spring semester application

ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครช่วงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ (เปิดเทอมกุมภาพันธ์ 2021) เพื่อให้เพื่อนๆสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล และได้รู้จักมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าศึกษามากยิ่งขึ้น

>> รายชื่อมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครช่วงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ<<