28
ม.ค.

[28.1.2564] ขยายระยะเวลาจัดกิจกรรม Q&A online by TEC staff via Webex เป็นตลอดเดือนกุมภาพันธ์

เนื่องด้วยกิจกรรม “Q&A online by TEC staff” via Webex ได้การตอบรับจากเพื่อนๆที่สนใจไปเรียนไต้หวันเป็นอย่างดี ดังนั้นทางศูนย์แนะแนวฯจึงได้ขยายระยะเวลาช่องทางการสอบถามข้อมูลการไปเรียนต่อไต้หวันกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวฯผ่านทางโปรแกรม Webex เป็นตลอดเดือนกุมภาพันธ์
🌺วันที่จัดกิจกรรม: 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์)
🌺เวลาจัดกิจกรรม: 10:00-15:50 น. ช่องทางเข้าสอบถามข้อมูล: Webex
🌺ลิงค์ลงทะเบียนนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า: https://bit.ly/3cgjFs7

หมายเหตุ– ลงทะเบียนนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ- เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ยืนยันและอีเมลแจ้งรหัส Webex อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันนัดหมาย


🌿“Q&A online by TEC staff” via Webex 🌿เพื่อให้ท่านที่สนใจศึกษาต่อไต้หวันสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยจึงจัดทำช่องทางสอบถามทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้พูดคุยสอบถามตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถมองเห็นข้อมูลเรียนต่อไต้หวันได้ง่ายขึ้น โดยช่องทางนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเปิดข้อมูล เอกสาร PowerPoint ต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้อีกครั้ง