25
มี.ค.

【25.3.2564】อัพเดทรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนค่าเทอมเพิ่มเติมจากทุน MOE

*** อัพเดท ***
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนค่าเทอมเพิ่มเติมจากทุน MOE จากเดิม 36 แห่ง อัพเดทใหม่เป็น 37 ค่ะ
โดยมี National Sun Yat-sen University เพิ่มเข้ามาอีก 1 แห่งค่ะ

✔️ ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.taiwanembassy.org/uploads/sites/90/2021/01/Universities-and-Colleges-Providing-Tuition-and-Miscellaneous-Expense-Discounts-for-MOE-Taiwan-Scholarship-Recipientsu.pdf

✔️ รายละเอียดทุน MOE (ระดับปริญญาตรี โทและเอก) https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/3939.html