26
ก.ย.

【26.9.2565】ข้อมูลการรับสมัคร The Master Program in Smart Healthcare Management (ICSI) ของทาง National Taipei University

🎉ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครเทอม Spring หลักสูตร The Master Program in Smart Healthcare Management in International College of Sustainability Innovations (ICSI) ของทาง National Taipei University (NTPU)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ Smart Healthcare Management :
http://www.shm.ntpu.edu.tw
เฟสบุ๊ค Smart Healthcare Management: https://www.facebook.com/SHMGRAD
ลิงค์สมัครเข้าเรียน:
https://reurl.cc/eOo1LK
คู่มือการรับสมัครรับศึกษาต่างชาติ:
https://www.ntpu.edu.tw/admin/a7/org/a7-3/files/recruit/20220905103646.pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
E-mail: shmgrad@gm.ntpu.edu.tw
__________________________

📢Class Spring 2023 admission to SHM is now open for application from Sep 5th to Oct 31st, 2022.📢 The reasons for recommending potential students to apply for SHM are as the follows.

💡An Innovative and Interdisciplinary Graduate Program💡
SHM is an innovative and interdisciplinary graduate program, focusing on both teaching and research. The program combines the study fields of information technology, healthcare, and management for creating a digitized healthcare system as well as connecting medical resources and healthcare services available.

📈Potential Development for Smart Healthcare Trends in the Future📈
Taiwan has been prestigious for its technology and healthcare system. Even in the impact of COVID-19 pandemic worldwide, it was one of the few countries capable of remaining ordinary living styles without any strict lock down. It could be credited to the smart healthcare network system, combining advanced healthcare technology with big data from various agencies. Thus, it is apparently that we could be sure of the future trend for the application of technology and management to facilitate the healthcare service quality worldwide. 🗺A Place to Broaden the Visions for the World🗺 It is a fully English-taught master program aiming to recruit international students. Students could meet outstanding interdisciplinary talents from various countries. Besides, students with different backgrounds and levels of expertise could broaden their thinking and further facilitate innovative researches.

🎓A Place to Proof Yourself🎓
National Taipei University is not only one of quality universities in Taiwan but is also committed to cultivating students to become professionals connecting the world and bringing ideas and changes to their home countries. At SHM, we have faculties not only dedicated to academic research but also to practical and professional experiences. Furthermore, students will expand their horizons with the collaborated teaching by the physicians with abundant clinical experiences across courses.
🌌A Place Helps to Realize Your Dream🌌

SHM is an international master program targeting intellectuals worldwide.

For encouraging potential and interested students to apply, our program offers various types of financial aid, including full/partial scholarships, tuition waiver, and assistantship to support students. All applicants are automatically on the scholarship application list for review. Full scholarship will cover tuition fees, credit fees, and other costs of living and the total amount could be up to NTD 200,000. (The actual amount is subject to change.)