09
ธ.ค.

[9.12.2563] หลักสูตร Global MBA ของ National Taiwan University เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติแล้ววันนี้!!!

• One-Year / Part-time options
• All-English Curriculum
• Exchange Program
• Dual Degree
*Free Chinese Language courses
*Free Chinese Language courses are offered to international students for up to 1 year.

เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 👇
รอบที่1 : 3 สิงหาคม 2563 – 18 ธันวาคม 2563
รอบที่2: 5 มกราคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล 👇
1 พฤศจิกายน 2563 – 15 ธันวาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👇
https://gmba.ntu.edu.tw/en/applying/dates_and_deadlines