09
ธ.ค.

[9.12.2563] National Tsing Hua University (NTHU) เปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) ด้าน Asian Political Economy (MAPE) และ Global Political Economy and Asia (MGPEA)

The Taipei School of Economics and Political Science สำนักวิชาเปิดใหม่ล่าสุด!! ของมหาวิทยาลัย National Tsing Hua University (NTHU) เปิดหลักสูตรปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) ด้าน Asian Political Economy (MAPE) และ Global Political Economy and Asia (MGPEA) และเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เทอม Fall 2021 แล้ววันนี้

▷ ศึกษาวิธีการรับสมัครได้ที่
http://www.tse.nthu.edu.tw/page/admissions#international

▷ ข้อมูลการติดต่อ
√ TEL +886-3-5743090
√ E-MAIL tse@my.nthu.edu.tw
√ WEBSITE www.tse.nthu.edu.tw