02
เม.ย.

【2.4.2564】นักเรียนทุนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship(HES)สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

— ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) —

นักเรียนทุนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship(HES)สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ต้องมีผลตรวจ COVID-19 ภายใน 3 วันก่อนเดินทาง เมื่อไปถึงต้องกักตัว 14 วัน และ self quarantine 7 วัน สำหรับขั้นตอนการทำวีซ่า เดินทางและกักตัวรอเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งค่ะ

⭐️ รายละเอียด (ภาษาอังกฤษ)
https://english.moe.gov.tw/cp-117-25478-9437a-1.html

⭐️ รายละเอียด (ภาษาจีน)
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=7ACDB5A2850AFAC0